sPIS TREŚCI

              Prolog

  1. Korzenie
  2. Markuszów: wczesne dzieciństwo
  3. Bełżyce: lata szkolne
  4. Studia w Lublinie
  5. Gdańsk: pierwsza praca
  6. Podyplomowe dziennikarstwo
  7. Pierwsza żona. Syn
  8. „Zielony Sztandar”
  9. Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela
  10. Drukarz
  11. Czy Michalkiewicz jest ruskim agentem?
  12. Saksy we Francji
  13. Kurier Giedroycia
  14. W wydawnictwie Krąg
  15. Działacz Solidarności
  16. Sprawa operacyjnego rozpracowania „Sam”
  17. Internowanie w Białołęce
  18. Subsidium charitativum
  19. Sprawa operacyjnego sprawdzenia „Sten”
  20. Wydawnictwo Kurs
  21. Ruch Polityki Realnej
  22. Konfiskata auta za bibułę
  23. Importer wina
  24. Wyjść z socjalizmu
  25. Druga żona. Córki
  26. „Najwyższy Czas!”
  27. Osobowość w UPR
  28. Członek Trybunału Stanu
  29. Prezes UPR
  30. Kandydat w wyborach
  31. Przedsiębiorca
  32. Inspiracje
  33. Michalkiewizmy
  34. Mistrz pióra
  35. W imperium ojca Rydzyka
  36. Współpraca z mediami
  37. Telewizje rządne i nierządne
  38. Pisarz
  39. Mistrz mowy
  40. Konferencje i pikiety
  41. Biesiadnik
  42. Wykładowca akademicki
  43. Choroba wieńcowa
  44. Postpeerelowski bal wampirów
  45. Judejczykowie
  46. Nagroda Mackiewicza
  47. Cykielmajster
  48. Wojaże po Europie
  49. Za oceanem
  50. Lobbysta
  51. Egzotyka
  52. Na antypodach
  53. Niezawisłe sądy
  54. Wykupienie mieszkania
  55. Roszczenia żydowskie
  56. Czy Michalkiewicz jest antysemitą?
  57. Przemysł molestowania
  58. Donosy do prokuratury
  59. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
  60. Laureat nagród
  61. Prawy człowiek
  62. Ukąszenie korwinistyczne
  63. Mitoman i konfabulator
  64. Autorytet

          Ankieta

          Kalendarium

          Podziękowania

          Przypisy

          Indeks osób

          Źródła ilustracji